nawigacja

REGULAMIN KAMPANII „BLACK WEEK 50% RABATU
NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT”

I. DEFINICJE - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Kampania – akcja promocyjna o nazwie „Black Week 50% rabatu na drugi, tańszy produkt” organizowana w sklepie online i adresowana do Uczestników spełniających wymagane kryteria, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 2. Organizator – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: www.vw-group.pl.

 3. Sprzedający – Autoryzowani Partnerzy marki Volkswagen Samochody Dostawcze, którzy, działając na podstawie porozumienia z Organizatorem dokonują jako niezależni przedsiębiorcy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online; wyboru Sprzedającego Uczestnik dokonuje na etapie składania Zamówienia. Lista Partnerów Serwisowych, biorących udział w ramach Kampanii znajduje się pod linkiem: Lista Dealerów realizujących zamówienia w promocji "Black Week - drugi produkt -50%".

 4. Partner Serwisowy – Autoryzowani Partnerzy marki Volkswagen Samochody Dostawcze, którzy działając na podstawie porozumienia z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. dokonują jako niezależni przedsiębiorcy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online.

 5. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która podając wymagane dane w formularzu rejestracyjnym zakłada konto uprawniające do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Każdy Uczestnik uprawniony jest do założenia tylko jednego konta.

 6. Konto – udostępnione przez Organizatora, po rejestracji Uczestnika, miejsce na serwerze, do którego Uczestnik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych danych w Sklepie Online, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Uczestnika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Online. Posiadanie konta jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej.

 7. Towar – oryginalne akcesoria marek Volkswagen Samochody Dostawcze znajdujące się w Sklepie Online i szczegółowo tam opisane.

 8. Zamówienie – złożenie zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Online.

 9. Sklep Online – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://vwdostawcze-sklep.pl.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Kampanii „Black Week 50% rabatu na drugi, tańszy produkt” zwanej dalej akcją jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: www.vw-group.pl.

 2. Akcja prowadzona będzie w sklepie internetowym pod adresem: https://vwdostawcze-sklep.pl.

 3. Akcja rozpocznie się dnia 23.11.2021 roku o godzinie 00:01 i zakończy dnia 29.11.2021 roku o godzinie 23:59.

 4. Akcja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

III. ZASADY KAMPANII

 

 1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich Uczestników zarejestrowanych w sklepie internetowym. Każdy zarejestrowany Uczestnik może jednorazowo skorzystać z promocji wpisując w koszyku w polu kod rabatowy „blackweek2021”.

 2. Akcja promocyjna trwa od dnia 23 listopada 2021 roku od godziny 00:01 do dnia 29 listopada 2021 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

 3. Uczestnik akcji przy zakupie dwóch produktów otrzymuje rabat 50% na drugi tańszy produkt. W przypadku zakupu większej ilości produktów niż dwa rabat 50% obowiązuje na jeden najtańszy produkt. W przypadku zakupu produktów w tej samej cenie, rabat 50% zostanie naliczony na jeden produkt. Rabat 50% liczony jest od aktualnej ceny Towaru sprzedawanego w Sklepie Online.

 4. Rabat 50% nie ogranicza ilości zakupionych przez Uczestnika produktów z zachowaniem zapisów wymienionych w punkcie 3.3.

 5. Ceny tych samych produktów mogą różnić się w zależności od wyboru Partnera Serwisowego. Uczestnik może dokonać wyboru tylko jednego Partnera Serwisowego w ramach jednego zakupu. Szczegółowa cena danego Towaru określana jest przez wybranego Partnera Serwisowego.

 6. Rabat obowiązuje w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Dla uzyskania rabatu 50% zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie obowiązuje moment złożenia zamówienia i jest on niezależny od daty dostawy zamówionego towaru.

 7. Lista Partnerów Serwisowych, biorących udział w ramach Kampanii znajduje się pod linkiem: Lista Dealerów realizujących zamówienia w promocji "Black Week - drugi produkt -50%".

 8. Udzielony rabat z tytułu akcji promocyjnej „Black Week 50% rabatu na drugi, tańszy produkt” nie łączy się z innymi ofertami i promocjami. Naliczona jest korzystniejsza obowiązująca w danym momencie oferta promocyjna.

 9. Płatności w ramach akcji promocyjnej są dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w sklepie internetowym.

 10. Reklamacje związane z prowadzeniem akcji promocyjnej mogą zostać wysłane na maila Partnera Serwisowego, który realizował zamówienie. Adresy mailowe dostępne są stronie: vwdostawcze-sklep.pl/formularz kontaktowy.

 11. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy Uczestnicy akcji promocyjnej podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

 5. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu dostępnego na stronie: vwdostawcze-sklep.pl/regulamin.

 6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie: vwdostawcze-sklep.pl.

 

Załączniki:

Regulamin kampanii "Black Week 50% rabatu na drugi, tańszy produkt"

Lista Dealerów realizujących zamówienia w promocji "Black Week - drugi produkt -50%"

zamknij
Dodano do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
błąd dodawania
Dodawanie do koszyka
Podczas dodawania do koszyka wystąpił bład.
Spróbuj ponownie, a jeżeli błąd będzie się powtarzał to prosimy o kontakt z administratorem.
OK